Thalictrum tuberosum

INICI  Anterior << - >> Posterior
Index T especieshttp://www.floracatalana.es/INICIthalictrum%20minus.htmlthapsia%20villosa.htmlT.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3
 
 
Medicinal
 
 
 
TOXICITAT: Moderada

 
Floracatalana.es
Thalictrum tuberosum

L.
 
FAMÍLIA: Ranunculaceae
 
NOMS VULGARS:
català: talictre tuberós
castellano: talictro tuberoso
français: pigamon tubéreux
english: meadow-rue
deutsch: Wiesenraute
 
HÀBITAT: Pastures seques, prats pedregosos, marges de camins i boscos, garrigues esclarissades
Vegetació de l’entorn: Centaurea decurrens, Rosmarinus officinalis, Thymus vulgaris, Lactuca perennis, Aphyllantes monspeliensis, Linum narbonensis, Quercus coccifera, Cistus salviifolius, Asphodelus cerasiferus, Anthericum liliago, Linum tenuifolium, Genista hispanica, Asphodelus cerasiferus
Quercetum cocciferae, Ononido-Rosmarinetea
Altitud: 200-1100 ma.
Observat a: Collsuspina, Pla d’Ancosa, serra de Llaberia, Montmell, Montsant, el Port, Sierra de Guara
 
FORMA VITAL: geòfit bulbós
FLORACIÓ: IV-VII
MIDA: 20-60 cm.
POL·LINITZACIÓ: Pels insectes (entomògama)
 
DISTRIBUCIÓ:
Local: De la Noguera i l’Osona al Matarranya, Alt Empordà i Conflent
General:
Endèmic de l’est de la península Ibèrica  
 
ESTATUS: Infreqüent, comuna localment
 
TOXICITAT: Moderada
 
 
thalictrum tuberosum