Thymelaea tinctoria

INICI  Anterior << - >> Posterior
Index T especieshttp://www.floracatalana.es/INICIthymelaea%20sanamunda.htmlthymus%20serpyllum.htmlT.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3
 
 
Medicinal
 
 
Propietats: Purgant, laxant, rubefacient
Indicacions: Restrenyiment, purgues per intoxicació, cura de butllofes
 
TOXICITAT: Moderada
Precaucions: És una planta potencialment tòxica, com les altres de la mateixa família. Actúa com un purgant enèrgic. No usar.
ALTRES USOS: S’havia emprat per tintar de groc les llanes
 
 
Thymelaea tinctoria

(Pourr.) Endl.
 
SINÒNIMS: Thymelaea tinctoria ssp. tinctoria, Passerina tinctoria Pourr.
FAMÍLIA:  Thymeleaceae
 
NOMS VULGARS:
català: bufalaga tintòria
castellano: bufalaga tintoria
français: passerine tintoire  
 
HÀBITAT: Brolles seques, matollars, vorada de boscos secs, alzinars i pinedes
Vegetació de l’entorn: Rosmarinus officinalis, Erica arborea, Erica multiflora, Viburnum tinus, Cistus albidus, Mercurialis tomentosa, Pinus nigra, Pinus halepensis, Helianthemum syriacum, Globularia alypum, Thymus vulgaris, Ulex parviflorus, Bupleurum fruticescens
CV: Ononido-Rosmarinetea, Rosmarino-Ericion, Quercion ilicis
Altitud: 0-1400 ma.
Observat a: Els Ports, Mòra d’Ebre, Serra de Llaberia, Castell de Saburella, Serra de Galliners, Arbolí, Montsant, Serra d’Ancosa
 
FORMA VITAL: camèfit
FLORACIÓ: I-III
MIDA: 20-50 cm.
POL·LINITZACIÓ: Pels insectes (entomògama)
 
DISTRIBUCIÓ:
Local: Present a la Catalunya meridional, del Vallès i la Noguera a les Terres de l’Ebre
General: Europa mediterrània occidental (norest de la península Ibèrica, surest de França) Sahariana
ESTATUS: Molt comuna localment
 
 
 
Floracatalana.es