Trifolium hirtum

INICI Anterior << - >> Posterior
Index T especieshttp://www.floracatalana.es/INICItrifolium%20glomeratum.htmltrifolium%20incarnatum.htmlT.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3
 
 
Medicinal
 
 
 
Trifolium hirtum All.

       
FAMÍLIA: Fabaceae (Lleguminoses)

NOMS VULGARS:
català: trèvol pilós 
castellano: trébol peludo 
français: trèfle hérissé
english: rose clover 

HÀBITAT: Pradells terofítics, sorrals, prats secs, marges de camins
Vegetació de l’entorn: Helichrysum stoechas, Cistus monspeliensis, Trifolium campestre, Trifolium arvense, Helianthemium guttatum, Mentha pulegium, Erodium malacoides, Salvia verbenaca, Trifolium cherleri, Sherardia arvensis, Micropus erectus, Galactites tomentosa, Plantago afra
Helianthemion guttatii
Altitud: 0-1100 ma.
Observat a: Embassament de Boadella, Collserola, Serra de Sant Mateu

FORMA VITAL: teròfit escapós
FLORACIÓ: V-VII 
Mida: 10-50 cm.
POL·LINITZACIÓ: Pels insectes (entomògama) 
DISPERSIÓ DE LES LLAVORS: Per animals (epizoòcora)

DISTRIBUCIÓ:
Local: Litoral i prelitoral nord i central de Catalunya, del Rosselló al Baix Empordà, i del Maresme al Baix Camp, més la serra de Prades
General: Europa mediterrània

ESTATUS: No freqüentINICI MAPA BDBC  
Anterior << - >> Posterior
Index T especies
http://www.floracatalana.es/INICIhttp://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.htmltrifolium%20glomeratum.htmltrifolium%20incarnatum.htmlT.htmlshapeimage_5_link_0shapeimage_5_link_1shapeimage_5_link_2shapeimage_5_link_3shapeimage_5_link_4
INICI MAPA BDBC  Anterior << - >> Posterior Index T especies FAMILIEShttp://www.floracatalana.es/INICIhttp://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.htmltrifolium%20glomeratum.htmltrifolium%20incarnatum.htmlT.htmlhttp://www.floracatalana.es/INDEX%20FAMILIESshapeimage_6_link_0shapeimage_6_link_1shapeimage_6_link_2shapeimage_6_link_3shapeimage_6_link_4shapeimage_6_link_5
Floracatalana.es