Trifolium patens

INICI  Anterior << - >> Posterior
Index T especieshttp://www.floracatalana.es/INICItrifolium%20nigrescens.htmltrifolium%20pratense.htmlT.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3
 
 
Medicinal
 
 
 
Trifolium patens Schreb. in Sturm.


FAMÍLIA: Fabaceae (Lleguminoses) 

NOMS VULGARS:
français: tréfle étalé 

HÀBITAT: Prats molls, vorada d’aiguamolls i llacunes, herbasars humits 
Vegetació de l’entorn: Oenanthe fistulosa, Trifolium pratense, Lythrum salicaria, Rumex crispus, Phalaris arundinacea, Gratiola officinalis, Chamaemelum mixtum, Eleocharis palustris
Arrhenatheretalia, etc
Altitud: 200-1000 ma.
Observat a: La Jonquera 

FORMA VITAL: teròfit escapós 
FLORACIÓ: V-VII 
Mida: 20-70 cm.
POL·LINITZACIÓ: Pels insectes (entomògama) 
DISPERSIÓ DE LES LLAVORS: Per animals (epizoòcora)

DISTRIBUCIÓ:
Local: Alt Empordà, Rosselló 
General: Europa central, orienta, occidental

ESTATUS: Molt raraINICI  MAPA BDBC   
Anterior << - >> Posterior
Index T especies
http://www.floracatalana.es/INICIhttp://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.htmltrifolium%20nigrescens.htmltrifolium%20pratense.htmlT.htmlshapeimage_5_link_0shapeimage_5_link_1shapeimage_5_link_2shapeimage_5_link_3shapeimage_5_link_4
INICI  MAPA BDBC   Anterior << - >> Posterior  Index T especies FAMILIEShttp://www.floracatalana.es/INICIhttp://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.htmltrifolium%20nigrescens.htmltrifolium%20pratense.htmlT.htmlhttp://www.floracatalana.es/INDEX%20FAMILIESshapeimage_6_link_0shapeimage_6_link_1shapeimage_6_link_2shapeimage_6_link_3shapeimage_6_link_4shapeimage_6_link_5
Floracatalana.es