Trifolium repens

INICI  Anterior << - >> Posterior
Index T especieshttp://www.floracatalana.es/INICItrifolium%20pratense.htmltrifolium%20resupinatum.htmlT.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3
 
 
Medicinal
 
De poc ús
Propietats: Diurètic, depuratiu, antirreumàtic, antiinflamatori, oftàlmic
Indicacions: Reumatismes, oligúria, inflamacions oculars
Parts emprades: Sumitats florides
Formes d’aplicació: Infusió, infusió per fer coliris
 
 
Trifolium repens L.


FAMÍLIA: Fabaceae (Lleguminoses) 

NOMS VULGARS:
català: trevolet de prat 
castellano: trébol blanco 
français: trèfle rampant 
english: white clover 
deutsch: weiß Klee

HÀBITAT: Prats una mica humits, gespes, vorada de fonts i rierols 
Vegetació de l’entorn: Cynodon dactylon, Potentilla reptans, Plantago media, Plantago major, Trifolium pratense, Trifolium fragiferum, Potentilla reptans, Trifolium badium, Trifolium campestre
Molinio-Arrhenatheretea, Plantaginetalia majoris
Observat a: Barcelona, Sant Adrià del Besós, Les Gavarres, Collserola, Serra de les Gavarres, Vall de Núria

FORMA VITAL: hemicriptòfit 
FLORACIÓ: IV-X
Mida: 10-60 cm.
POL·LINITZACIÓ: Pels insectes (entomògama)

DISTRIBUCIÓ:
Local: Tot Catalunya i les Illes Balears 
General: Europa i nord d’Àfrica 

ESTATUS: Molt freqüent


INICI  MAPA BDBC   
Anterior << - >> Posterior
Index T especies
http://www.floracatalana.es/INICIhttp://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.htmltrifolium%20pratense.htmltrifolium%20resupinatum.htmlT.htmlshapeimage_5_link_0shapeimage_5_link_1shapeimage_5_link_2shapeimage_5_link_3shapeimage_5_link_4
INICI  MAPA BDBC   Anterior << - >> Posterior  Index T especies FAMILIEShttp://www.floracatalana.es/INICIhttp://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.htmltrifolium%20pratense.htmltrifolium%20resupinatum.htmlT.htmlhttp://www.floracatalana.es/INDEX%20FAMILIESshapeimage_6_link_0shapeimage_6_link_1shapeimage_6_link_2shapeimage_6_link_3shapeimage_6_link_4shapeimage_6_link_5
Floracatalana.es