Ulex parviflorus

INICI  Anterior << - >> Posterior
Index V-X-Y-Z especieshttp://www.floracatalana.es/INICIindex%20U-V-X-Y-Z.htmlulmus%20glabra.htmlindex%20U-V-X-Y-Z.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3
 
Ulex parviflorus Pourr.


FAMÍLIA: Fabaceae (Lleguminoses) 

NOMS VULGARS:
català: gatosa comuna 
castellano: tojo 
français: ajonc 
english: gorse 
deutsch: südliche Stechginster 

HÀBITAT: Brolles seques, clars de boscos oberts, màquies
Vegetació de l’entorn: Rosmarinus officinalis, Cistus albidus, Cistus salviifolius, Pistacia lentiscus, Phillyrea angustifolia, Quercus ilex, Pinus halepensis, Arbutus unedo, Lavandula stoechas, Spartium junceum, Asparagus acutus, Erica multiflora
√ Rosmarinetalia, Lavanduletalia stoechadis
Altitud: 0-800 ma.
Observat a: L’Ametlla del Vallès, Riells del Fai, Collserola, Saburella, Serra del Bolet, Serra de la Marina, Vandellòs, etc.

FORMA VITAL: nanofaneròfit 
FLORACIÓ: XI-II 
MIDA: 30-200 cm. 
POL·LINITZACIÓ: Pels insectes (entomògama)

DISTRIBUCIÓ:
Local: Litoral i prelitoral de Catalunya, Eivissa i Formentera 
General: Litoral de la Mediterrània occidental (Ibero-occitània)

ESTATUS: Abundant

MEDICINAL
 
Medicinal
 
Propietats: Tònic cardiac, expectorant, antiinflamatori, analgèsic, antimigranyós, protector hepàtic
Indicacions: Congestions respiratòries, migranyes, dolors musculars, trastorns hepàtics, intoxicacions
Parts emprades: Llavors i flors
Formes d’aplicació: Decocció, infusió i maceració
 
floracatalana.es