Veratrum album

INICI  Anterior << - >> Posterior
Index V-X-Y-Z especieshttp://www.floracatalana.es/INICIvalerianella%20locusta.htmlverbascum%20blattaria.htmlindex%20U-V-X-Y-Z.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3
 
Veratrum album L.
 
FAMÍLIA: Liliaceae
 
NOMS VULGARS:
català: ballestera
castellano: vedegambre
français: veratre
english: white hellebore
deutsch: weißer Germer
 
HÀBITAT: Herbassars megafòrbics, prats i pastures de muntanya, ribes de rierols
Vegetació de l’entorn: Aconitum napellus, Rhododendron ferrugineum, Heracleum sphondylium, Gentiana lutea, Centaurea jacea, Peucedanum ostruthium, Genista purgans, Adenostyles alliarae, Dianthus deltoides, Molopospermum peloponessiacum, Narthecium ossifragum, Erica tetralix, Crex nigra, Iris latifolia, Pulsatilla alpina, Swertia perennis
√ Adenostyletalia
Altitud: 1200-2400 ma.
Observat a: Núria, Ull de Ter, Vall d’Eina, Vall de Molleres, Malniu, Pla de Beret
 
FORMA VITAL: geòfit
FLORACIÓ: VII-VIII
POL·LINITZACIÓ: Pels insectes (entomògama)
DISPERSIÓ DE LES LLAVORS: Per la gravetat (baròcora)
 
DISTRIBUCIÓ:
Local: Pirineus (de la Val d’Aran a la Garrotxa), Montseny  
General: Europa alpina, oriental i septentrional
 
ESTATUS: Freqüent
 
MEDICINAL

TÒXICA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medicinal
 
Propietats: Analgèsic, anestèsic, expectorant, estornutatori, catàrtic, emètic, hipnòtic, antihelmíntic
Indicacions: Congestió pulmonar, enverinaments, paràsits intestinals
Parts emprades: Rizoma i arrel
Formes d’aplicació: Decocció, pols, usos veterinaris
 
TOXICITAT: Alta
Precaucions: Planta molt tòxica. Pendre qualosevol part de la planta pot produir hipersalivació, cremor bucal i esofàgica, vòmits, diarrees sagnants, i en casos extrems, convulsions, broncoespasmes, hipotèrmia. Pot produir irritació a la pell per contacte directa. No collir
 
floracatalana.es