Vicia tetrasperma

INICI  Anterior << - >> Posterior
Index V-X-Y-Z especieshttp://www.floracatalana.es/INICIvicia%20sepium.htmlvicia%20villosa.htmlindex%20U-V-X-Y-Z.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3
 
 
Medicinal
 
 
 
 
floracatalana.es
Vicia tetrasperma (L.) Schreber
 
SINÒNIMS: Vicia tenuissima (Bieb.) Schinz et Thell., V. parviflora Cav. non Lois, Ervum gracile (Lois.) DC.
FAMÍLIA: Fabaceae (Lleguminoses)
 
NOMS VULGARS:
català: vícia tetrasperma
français: vesce à fleurs laches  
english: smooth tare, smooth vetch
deutsch: viersamige Wicke
 
HÀBITAT: Brolles obertes, herbassars, prats secs i pedregosos
Vegetació de l’entorn: Quercus coccifera, Chamaerops humilis, Salvia pratensis, Lathyrus filiformis, Vicia cracca, Gladiolus communis
√ Quercetum ilicis galloprovinciale, Thero-Brachypodietea
Altitud: 0-1250 ma.
Observat a: Parc Natural del Garraf
 
FORMA VITAL: teròfit escapós
FLORACIÓ: V-VII
MIDA: 10-60 cm.
POL·LINITZACIÓ: Pels insectes (entomògama)
DISPERSIÓ DE LES LLAVORS: Per la gravetat (baròcora)
 
DISTRIBUCIÓ:
Local: Litoral i prelitoral català, del Rosselló al Matarranya, Mallorca i Menorca. Diverses subespècies
General: Europa  
 
ESTATUS: Rara o no rara segons la subespècie