Vinca difformis

INICI  Anterior << - >> Posterior
Index V-X-Y-Z especieshttp://www.floracatalana.es/INICIvicia%20villosa.htmlvinca%20major.htmlindex%20U-V-X-Y-Z.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3
 
 
Medicinal
 
 
 
Vinca difformis Pourr.


SINÒNIMS: Vinca media Hoffmg. et Lk) 
FAMÍLIA: Apocynaceae

NOMS VULGARS:
català: vincapervinca 
castellano: alcandórea 
français: pervenche difforme 
english: periwinkle 
deutsch: Immergrün 

HÀBITAT: Boscos de ribera, marges humits, bardisses, plantada als parcs i jardins i subespontània
Vegetació de l’entorn: Calystegia sepium, Populus nigra, Populus alba, Ulmus minor, Chenopodium album, Borago officinalis, Asperula laevigata, Foeniculum vulgare, Rubus ulmifolius, Calamintha nepeta, Smilax aspera
√ Vinco-Populetum albae
Observat a: Riells del Fai, Montseny, Collserola, Barcelona 

FORMA VITAL: camèfit
FLORACIÓ: I-XII 
POL·LINITZACIÓ: Pels insectes

DISTRIBUCIÓ:
Local: Litoral de Catalunya, present a la serralada Prelitoral, Solsonès i Segarra. Illes Balears 
General: Meditterània occidental  

ESTATUS: Freqüent

MEDICINAL 
Propietats: Hipotensora, vasoconstrictora, simpaticolítica, hemostàtica, astringent, vasodilatadora cerebral, antiespasmòdica 
Indicacions: Hipertensió arterial, insuficiència circulatòria cerebral, arteriosclerosi, vertígens, mareig, cefalees, hemorràgies 
Parts emprades: Fulles 
Formes d’aplicació: Infusió, tintura, extractes
 
TOXICITAT: Moderada 
Precaucions: És una planta tòxica, no usar sense control mèdic 

ALTRES USOS: Emprada en jardineria
floracatalana.es